Seznam kódů OKEČ
(klasifikace OKEČ s platností od 1.1.2003)

(ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU DATABÁZE FIREM)

OKEČ oddíl

01000-Zemědělství, myslivost a související činnosti

01100-Rostlinná výroba, zelinářství, zahradnictví, sadařství
01110-Pěstování obilí a jiných kulturních plodin
01120-Pěstování zeleniny a zahradnických specialit
01121-Pěstování zeleniny
01122-Pěstování a sběr hub
01123-Pěstování květin a okrasných dřevin
01130-Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a koření
01131-Pěstování ovoce a ořechů
01132-Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření
01200-Živočišná výroba
01210-Chov hovězího dobytka
01220-Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků
01230-Chov vepřového dobytka
01240-Chov drůbeže
01250-Chov zvířat j.n.
01251-Chov drobných hospodářských zvířat
01252-Chov kožišinových zvířat
01253-Chov domácích zvířat
01254-Chov zoologických zvířat
01255-Chov laboratorních zvířat
01259-Chov zvířat jinde neuvedený
01300-Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou /smíšené hospodářství, kde poměr specializace činí méně než 66%/
01400-Činnosti v rost. a živočiš. výrobě kromě veter. činností, terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch
01410-Činnosti v rostlinné výrobě, terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch
01420-Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních činností
01500-Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti
01501-Lov a odchyt zvěře
01502-Odchov divokých zvířat vč. přidružených služeb

OKEČ oddíl

02000-Lesnictví a související činnosti

02010-Pěstování lesa a těžba dřeva
02011-Pěstování lesa
02012-Těžba dřeva
02020-Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva
02021-Činnosti související s pěstováním lesa
02022-Činnosti související s těžbou dřeva

OKEČ oddíl

05000-Rybolov, chov ryb a související činnosti

05010-Rybolov a související činnosti
05020-Chov ryb a související činnosti
05030-Služby v rámci rybolovu

OKEČ oddíl

10000-Těžba uhlí, lignitu a rašeliny

10100-Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket
10200-Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket
10300-Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket
11000-Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů
11100-Těžba ropy a zemního plynu
11110-Dobývání ropy
11120-Dobývání zemního plynu /vč. plynu z důlní degazace/
11130-Dobývání bitumenních hornin
11200-Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů

OKEČ oddíl

12000-Těžba a úprava uranových a thoriových rud

OKEČ oddíl

13000-Těžba a úprava ostatních rud

13100-Těžba a úprava železných rud
13200-Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a thoriových rud

OKEČ oddíl

14000-Těžba a úprava ostatních nerostných surovin

14100-Těžba a úprava kamene
14110-Těžba a úprava dekoračního a stavebního kamene
14120-Těžba a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu
14130-Těžba a úprava břidlice
14200-Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolinu, jílů a jílovitých zemin
14210-Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků
14211-Těžba a úprava sklářských a slévárenských písků
14212-Těžba a úprava kameniva, písků j. n. a štěrkopísků
14220-Těžba a úprava kaolinu, jílů a jílovitých zemin
14221-Těžba a úprava kaolinu
14222-Těžba a úprava jílů a jílovitých zemin
14300-Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
14301-Těžba a úprava surovin pro výrobu chemických hnojiv
14302-Těžba a úprava ostatních surovin pro chemický průmysl
14400-Těžba a úprava chloridu sodného (soli)
14500-Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.

OKEČ oddíl

15000-Výroba potravinářských výrobků a nápojů

15100-Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků
15110-Výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat
15120-Výroba, zpracování a konzervování masa z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny
15130-Výroba masných výrobků
15131-Výroba masných výrobků (vč.drůbežích)
15138-Výroba umělých střev
15200-Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků
15300-Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor
15310-Zpracování a konzervování brambor
15320-Výroba ovocných a zeleninových šťáv
15330-Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j. n.
15400-Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
15410-Výroba surových olejů a tuků
15420-Výroba rafinovaných olejů a tuků
15430-Výroba margarinu apod. jedlých tuků
15500-Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny
15510-Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů
15520-Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny
15600-Výroba mlýnských výrobků a škrobárenských výrobků
15610-Výroba mlýnských výrobků
15620-Výroba škrobárenských výrobků
15700-Výroba krmiv
15710-Výroba krmiv pro hospodářská zvířata
15720-Výroba krmiv pro domácí zvířata
15800-Výroba ostatních potravinářských výrobků
15810-Výroba pekárenských výrobků vč. cukrářských, kromě trvanlivých výrobků
15820-Výroba trvanlivých pekárenských výrobků
15830-Výroba cukru
15840-Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
15850-Výroba těstovin
15860-Zpracování čaje a kávy
15870-Výroba koření a aromatických výtažků
15880-Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
15890-Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
15891-Výroba potravinářských koncentrátů aj. upravených potravin
15892-Výroba vaječných výrobků
15893-Výroba droždí
15894-Výroba umělého medu, karamelu, inulinu
15895-Výroba hotových jídel a polotovarů
15896-Výroba potravinářských přípravků jinde neuvedených
15898-Nespecializovaná mrazírenská výroba
15899-Výroba potravinářských přípravků jinde neuvedených
15900-Výroba nápojů
15910-Výroba destilovaných alkoholických nápojů
15920-Výroba etylalkoholu
15930-Výroba hroznového vína
15940-Výroba ovocného vína
15950-Výroba jiných nedestilovaných kvašených nápojů
15960-Výroba piva
15970-Výroba sladu
15980-Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů
15990-Výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/

OKEČ oddíl

16000-Výroba tabákových výrobků

OKEČ oddíl

17000-Výroba textilií a textilních výrobků

17100-Úprava a spřádání textilních vláken
17110-Úprava a spřádání bavlnářských vláken
17120-Úprava a spřádání mykaných vlnařských vláken
17130-Úprava a spřádání česaných vlnařských vláken
17140-Úprava a spřádání lnářských vláken
17150-Soukání a úprava hedvábí /včetně šapového hedvábí/; soukání a tvarování syntetických a umělých přízí
17160-Výroba šicích nití
17170-Úprava a spřádání ostatních textilních vláken
17200-Tkaní textilií
17210-Tkaní bavlnářských tkanin
17220-Tkaní mykaných vlnařských tkanin
17230-Tkaní česaných vlnařských tkanin
17240-Tkaní hedvábnických tkanin
17250-Tkaní jiných tkanin
17251-Tkaní tkanin kombinovaných z česané a mykané vlnařské příze
17252-Tkaní ostatních vlnařských tkanin
17253-Tkaní lnářských tkanin
17254-Tkaní jutařských tkanin
17255-Tkaní vigoňových tkanin
17259-Tkaní ostatních tkanin
17300-Konečná úprava textilií
17400-Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů
17401-Výroba ložního prádla
17402-Výroba konfekčních výrobků bytových /kromě koberců/
17403-Výroba stolních a pod. textilních výrobků pro domácnost
17404-Výroba plachet, stanů apod. výrobků
17409-Výroba ostatních konfekčních textilních výrobků kromě oděvů
17500-Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů
17510-Výroba koberců a podlahových textilií
17520-Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
17521-Výroba provaznická
17522-Výroba síťovaných výrobků
17530-Výroba netkaných textilií a výrobků z nich /kromě oděvů/
17540-Výroba jiných textilních výrobků
17541-Výroba stuh a prýmků
17542-Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
17543-Výroba vaty a obvazových výrobků
17544-Výroba textilních knotů, hadic ap.
17545-Výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených nebo laminovaných plasty
17549-Výroba jiných textilních výrobků j. n.
17600-Výroba pletených a háčkovaných materiálů
17700-Výroba pletených a háčkovaných výrobků
17710-Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
17720-Výroba pletených a háčkovaných výrobků kromě punčochových
17730-Výroba pletených oděvů
17740-Výroba pleteného spodního prádla
17750-Výroba ostatního pleteného zboží a doplňků /rukavic, ap./

OKEČ oddíl

18000-Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

18100-Výroba kožených oděvů
18200-Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků
18210-Výroba pracovních oděvů
18220-Výroba jiných svrchních oděvů
18230-Výroba osobního prádla
18240-Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n.
18241-Výroba kloboučnických výrobků
18249-Výroba ostatních oděvních doplňků z textilních materiálů
18300-Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků

OKEČ oddíl

19000-Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

19100-Činění a úprava usní
19200-Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
19300-Výroba obuvi
19301-Výroba obuvi s usňovým svrškem
19309-Výroba obuvi z ostatních materiálů

OKEČ oddíl

20000-Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

20100-Výroba pilařská a impregnace dřeva
20200-Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků
20300-Výroba stavebně truhlářská a tesařská
20301-Výroba stavebně truhlářská /výroba oken, dveří ap./
20302-Výroba tesařská a výroba dřevostaveb vč. prvků pro montované stavby
20400-Výroba dřevěných obalů
20500-Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
20510-Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku
20520-Výroba korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
20521-Výroba korkařská
20522-Výroba košíkářská

OKEČ oddíl

21000-Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru

21100-Výroba vlákniny, papíru a lepenky
21110-Výroba vlákniny
21120-Výroba papíru a lepenky
21200-Výroba výrobků z papíru a lepenky
21210-Výroba vlnitého papíru a vlnité lepenky, obalů z papíru a lepenky
21220-Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
21230-Výroba kancelářských potřeb z papíru
21240-Výroba papírových tapet
21250-Výroba výrobků z papíru a lepenky, j. n.

OKEČ oddíl

22000-Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů

22100-Vydavatelství
22110-Vydávání knih
22120-Vydávání novin
22130-Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
22140-Vydávání zvukových nahrávek
22150-Ostatní vydavatelské činnosti
22200-Tisk a činnosti související s tiskem
22210-Tisk novin
22220-Tisk ostatní j. n.
22230-Vázání knih
22240-Příprava tisku
22250-Ostatní činnosti související s tiskem
22300-Rozmnožování nahraných nosičů
22310-Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku
22320-Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu
22330-Rozmnožování softwaru

OKEČ oddíl

23000-Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

23100-Výroba koksárenských produktů
23101-Zpracování tuhých paliv
23102-Zpracování plynných paliv
23200-Rafinérské zpracování ropy
23300-Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

OKEČ oddíl

24000-Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

24100-Výroba základních chemických látek
24110-Výroba technických plynů
24120-Výroba barviv a pigmentů
24130-Výroba jiných základních anorganických chemických látek
24140-Výroba jiných základních organických chemických látek
24150-Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin
24160-Výroba plastů v primárních formách
24170-Výroba syntetického kaučuku a latexu v primárních formách
24200-Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
24300-Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů
24400-Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely
24410-Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky
24420-Výroba léčiv a prostředků pro zdravotnické účely
24421-Výroba léčiv
24422-Výroba vaty, obvazových a dalších prostředků pro zdravotnické účely
24500-Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků a kosmetických přípravků
24510-Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků
24520-Výroba kosmetických přípravků
24600-Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků
24610-Výroba výbušnin
24620-Výroba klihů a želatiny
24630-Výroba éterických (vonných) olejů
24640-Výroba chemických materiálů pro fotografické účely
24650-Výroba nenahraných nosičů dat
24660-Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j. n.
24661-Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků
24662-Výroba gumárenských a plastikářských pomocných přípravků
24669-Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n.
24700-Výroba chemických vláken
24701-Výroba syntetických vláken
24702-Výroba umělých vláken

OKEČ oddíl

25000-Výroba pryžových a plastových výrobků

25100-Výroba pryžových výrobků
25110-Výroba pryžových plášťů a duší
25120-Protektorování pneumatik
25130-Výroba ostatních pryžových výrobků
25200-Výroba plastových výrobků
25210-Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
25220-Výroba plastových obalů
25230-Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
25240-Výroba ostatních plastových výrobků
25241-Výroba plastových výrobků pro konečnou spotřebu
25242-Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu

OKEČ oddíl

26000-Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

26023-Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava j. n.
26100-Výroba skla a skleněných výrobků
26110-Výroba plochého skla
26120-Tvarování a zpracování plochého skla
26130-Výroba dutého skla
26131-Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového)
26132-Výroba křišťálového skla
26140-Výroba skleněných vláken
26150-Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického
26151-Výroba skla technického, laboratorního, optického, osvětlovacího
26152-Výroba skla užitkového
26200-Výroba nežáruvzdorných keram. a porcelán. výrobků kromě výrobků pro stavební účely, výroba žáruvzdor. keram. výrobků
26210-Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
26211-Výroba užitkového a ozdobného porcelánu
26212-Výroba užitkové a ozdobné keramiky a hrnčířských výrobků
26213-Výroba ozdobných předmětů z keramiky a porcelánu
26220-Výroba keramických sanitárních výrobků
26230-Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
26240-Výroba ostatních technických keramických výrobků
26250-Výroba keramických výrobků j. n.
26260-Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
26300-Výroba keramických obkladaček a dlaždic
26400-Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
26500-Výroba cementu, vápna a sádry
26510-Výroba cementu
26520-Výroba vápna
26530-Výroba sádry
26600-Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
26610-Výroba stavebních betonových prvků
26620-Výroba stavebních sádrových prvků
26630-Výroba betonu připraveného k lití
26640-Výroba suchých maltových a omítkových směsí
26650-Výroba vláknocementových výrobků
26660-Výroba jiných betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
26700-Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene
26800-Výroba jiných minerálních výrobků nekovových
26810-Výroba brusných výrobků
26820-Výroba ostatních minerálních výrobků nekovových

OKEČ oddíl

27000-Výroba základních kovů a hutních výrobků

27100-Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla
27200-Výroba litinových a ocelových trub a trubek
27210-Výroba litinových trub a trubek
27220-Výroba ocelových trub a trubek
27300-Jiné hutní zpracování železa a oceli
27310-Tažení oceli za studena
27320-Válcování ocelových úzkých pásů za studena
27330-Tváření nebo ohýbání ocelových výrobků za studena
27340-Tažení ocelového drátu
27400-Výroba a hutní zpracování neželezných kovů
27410-Výroba a hutní zpracování ušlechtilých kovů a jejich slitin
27420-Výroba a hutní zpracování hliníku a jeho slitin
27430-Výroba a hutní zpracování zinku, olova, cínu a jejich slitin
27440-Výroba a hutní zpracování mědi a jejích slitin
27450-Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů a jejich slitin
27500-Odlévání kovů /slévárenství/
27510-Odlévání železa
27520-Odlévání oceli
27530-Odlévání lehkých kovů
27540-Odlévání ostatních neželezných kovů

OKEČ oddíl

28000-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

28100-Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů
28110-Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
28120-Výroba kovových prefabrikátů
28200-Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů, výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení
28210-Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů (s obsahem nad 300 litrů)
28220-Výroba topných těles a kotlů ústředního topení
28300-Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení
28400-Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů,  prášková metalurgie
28500-Povrchová úprava a zušlechťováni kovů,  všeobecné strojírenské činnosti
28510-Povrchová úprava a zušlechťování kovů
28520-Všeobecné strojírenské činnosti
28600-Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28610-Výroba nožířských výrobků
28620-Výroba nástrojů a nářadí
28630-Výroba zámků a kování
28700-Výroba ostatních kovodělných výrobků
28710-Výroba ocelových sudů a podobných nádob (s obsahem 300 litrů a menším)
28720-Výroba drobných kovových obalů
28730-Výroba drátěných výrobků
28740-Výroba spojovacího materiálu, řetězů a pružin
28750-Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

OKEČ oddíl

29000-Výroba a opravy strojů a zařízení, n.

29100-Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29110-Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29120-Výroba a opravy čerpadel a kompresorů
29130-Výroba a opravy potrubních armatur
29140-Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a jejich dílů
29200-Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely
29210-Výroba a opravy pecí a hořáků
29220-Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení
29230-Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení
29240-Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.
29300-Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů
29310-Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů
29320-Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů
29400-Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů
29410-Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů
29420-Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů
29430-Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.
29500-Výroba a opravy ostatních účelových strojů
29510-Výroba a opravy strojů pro metalurgii
29520-Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů
29530-Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
29540-Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních a oděvních výrobků, usní
29550-Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky
29560-Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n.
29561-Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování pryže a plastů
29562-Výroba zařízení pro jaderné elektrárny a teplárny
29563-Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk, brožování a vazbu knih
29569-Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n.
29600-Výroba a opravy zbraní a munice
29700-Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost
29710-Výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost
29720-Výroba neelektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost

OKEČ oddíl

30000-Výroba kancelářských strojů a počítačů

30010-Výroba kancelářských strojů
30020-Výroba počítačů a ostatních zařízeni pro zpracování informací

OKEČ oddíl

31000-Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

31100-Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů
31200-Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
31300-Výroba izolovaných vodičů a kabelů
31400-Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií
31500-Výroba elektrických zdrojů světla a svítidel
31600-Výroba elektrických zařízení j. n.
31610-Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n.
31620-Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.

OKEČ oddíl

32000-Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

32100-Výroba elektronek a jiných elektronických součástek
32200-Výroba rozhlasových a televizních vysílačů včetně přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii
32201-Výroba rozhlasových a televizních vysílačů
32202-Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen
32203-Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů
32300-Výroba rozhlas. a televiz. přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a pod. rádiových zařízení

OKEČ oddíl

33000-Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

33100-Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek
33200-Výroba měřicích, kontrol., zkušeb., navigačních aj. přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmysl. procesů
33300-Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů
33400-Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
33500-Výroba časoměrných přístrojů

OKEČ oddíl

34000-Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů

34100-Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů
34200-Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů
34300-Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory

OKEČ oddíl

35000-Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

35100-Stavba lodí a člunů /vč. oprav/
35110-Stavba a opravy lodí
35120-Stavba a oprava sportovních a rekreačních člunů
35200-Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku
35300-Výroba a opravy letadel a kosmických lodí
35400-Výroba motocyklů, jízdních kol a invalidních vozíků
35410-Výroba motocyklů
35420-Výroba jízdních kol
35430-Výroba a opravy invalidních vozíků
35500-Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení

OKEČ oddíl

36000-Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl

36100-Výroba nábytku
36110-Výroba sedacího nábytku
36120-Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody
36130-Výroba ostatního kuchyňského nábytku
36140-Výroba ostatního nábytku
36141-Výroba rovného nábytku
36149-Výroba ostatního nábytku
36150-Výroba matrací
36200-Výroba klenotů a příbuzných předmětů
36210-Ražení mincí
36220-Výroba klenotů a příbuzných předmětů j. n.
36300-Výroba hudebních nástrojů
36400-Výroba sportovních potřeb
36500-Výroba her a hraček
36600-Ostatní zpracovatelský průmysl
36610-Výroba bižuterie
36620-Výroba kartáčnických výrobků
36630-Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
36631-Výroba zapínadel, deštníků a slunečníků
36632-Výroba dětských kočárků
36633-Výroba školních a kancelářských potřeb kromě potřeb z papíru j. n.
36634-Výroba svíčkařská
36639-Výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných

OKEČ oddíl

37000-Recyklace druhotných surovin

37100-Recyklace kovového odpadu a šrotu
37200-Recyklace nekovového odpadu

OKEČ oddíl

40000-Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

40110-Výroba elektřiny
40120-Přenos elektřiny
40130-Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou
40200-Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
40210-Výroba plynných paliv
40220-Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy
40300-Výroba a rozvod tepelné energie
40301-Výroba a rozvod páry a teplé vody
40302-Výroba a rozvod chladu
40303-Výroba ledu

OKEČ oddíl

41000-Shromažďování, úprava a rozvod vody

41001-Provoz vodních toků a vodních zdrojů
41002-Úprava a rozvod pitné a užitkové vody

OKEČ oddíl

45000-Stavebnictví

45100-Příprava staveniště
45110-Demolice a zemní práce
45120-Průzkumné vrtné práce
45200-Pozemní a inženýrské stavitelství
45210-Výstavba pozemních a inženýrských staveb
45211-Bytová výstavba
45212-Výstavba budov jinde neuvedených
45213-Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů
45214-Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení
45219-Výstavba pozemních a inženýrských staveb jinde neuvedených
45220-Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin
45230-Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
45240-Výstavba vodních děl
45250-Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla
45300-Stavební montážní práce
45310-Elektroinstalace
45320-Izolační práce (kromě hydroizolace)
45330-Instalatérské práce
45340-Ostatní stavební montážní práce
45400-Dokončovací stavební činnosti
45410-Omítání
45420-Stavební zámečnictví a stavebně truhlářské práce
45430-Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
45440-Malířské, natěračské a sklenářské práce
45441-Sklenářské práce
45442-Malířské a natěračské práce
45450-Ostatní dokončovací stavební činnosti
45500-Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

OKEČ oddíl

50000-Obchod, opravy a údržba motorových vozidel, maloobchodní prodej pohonných hmot

50100-Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)
50200-Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)
50300-Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
50400-Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů
50500-Maloobchodní prodej pohonných hmot

OKEČ oddíl

51000-Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/

51100-Zprostředkování obchodu
51110-Zprostředkování velkoobchodu se základními  zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
51120-Zprostředkování obchodu s palivem, rudami, kovy a technickými chemikáliemi
51130-Zprostředkování obchodu s dřevem a stavebními materiály
51140-Zprostředkování obchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
51150-Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
51160-Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a koženými výrobky
51170-Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
51180-Zprostředkování obchodu se zbožím ostatním
51181-Zprostředkování obchodu se zbožím papírenským
51189-Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím j. n.
51190-Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu
51200-Velkoobchod zemědělskými základními produkty a živými zvířaty
51210-Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem
51220-Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
51230-Velkoobchod se živými zvířaty
51240-Velkoobchod s kůžemi, kožešinami a usněmi
51250-Velkoobchod se surovým tabákem
51300-Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
51310-Velkoobchod s ovocem, zeleninou, bramborami a výrobky z nich
51320-Velkoobchod s masem a masnými výrobky
51330-Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
51340-Velkoobchod s nápoji
51350-Velkoobchod s tabákovými výrobky
51360-Velkoobchod s cukrem, čokoládou a s cukrovinkami
51370-Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
51380-Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů
51390-Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
51400-Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
51410-Velkoobchod s textilem a textilní galanterií
51420-Velkoobchod s oděvy a obuví
51430-Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
51440-Velkoobchod s porcelán., keram. a skleněnými výrobky, kovovými kuchyň. potřebami, tapetami a čisticími prostředky
51450-Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky, pracími prostředky
51451-Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
51452-Velkoobchod s pracími prostředky
51460-Velkoobchod se zdravotnickými přístroji, farmaceutickými a ortopedickými výrobky
51470-Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
51500-Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem
51510-Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
51520-Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
51530-Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním zařízením
51540-Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
51550-Velkoobchod s chemickými výrobky
51560-Velkoobchod s ostatními meziprodukty (kromě zemědělských)
51561-Velkoobchod s papírenským zbožím
51569-Velkoobchod s ostatními meziprodukty, j. n. (kromě zemědělských)
51570-Velkoobchod s odpadem a šrotem
51701-Velkoobchod s papírenským zbožím
51709-Ostatní velkoobchod
51800-Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami
51810-Velkoobchod s obráběcími stroji
51820-Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
51830-Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
51840-Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
51850-Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
51860-Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením
51870-Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci
51880-Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím (včetně traktorů)
51900-Ostatní velkoobchod

OKEČ oddíl

52000-Maloobchod kromě motorových vozidel,  opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

52100-Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52110-Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
52120-Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52200-Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
52210-Maloobchod s ovocem, zeleninou, bramborami a výrobky z nich
52220-Maloobchod s masem a masnými výrobky
52230-Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a výrobky z nich
52240-Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
52250-Maloobchod s nápoji
52260-Maloobchod s tabákovými výrobky
52270-Ostatní maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
52300-Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách
52310-Maloobchod s farmaceutickými přípravky
52320-Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
52330-Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím
52400-Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52410-Maloobchod s textilem a textilní galanterií
52420-Maloobchod s oděvy
52430-Maloobchod s obuví a koženým zbožím
52440-Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n.
52450-Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
52460-Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
52470-Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
52480-Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
52481-Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
52482-Maloobchod s obkladovým materiálem
52483-Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií
52484-Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas
52485-Maloobchod s květinami, pěstitelskými a chovatelskými potřebami
52486-Maloobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
52487-Maloobchod s kancelářským zařízením, počítači a standardním softwarem
52489-Maloobchod s ostatním zbožím
52500-Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách
52600-Maloobchod provozovaný mimo prodejny
52610-Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby
52620-Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích
52630-Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny
52700-Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
52710-Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků
52720-Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost
52730-Oprava hodin, hodinek a klenotů
52740-Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

OKEČ oddíl

55000-Ubytování a stravování

55100-Hotely a podobná ubytovací zařízení
55101-Hotely
55102-Motely, botely
55109-Ostatní podobná ubytovací zařízení
55200-Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování
55210-Turistické ubytovny a horské boudy
55220-Kempy včetně tábořišť pro obytné přívěsy
55230-Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování
55231-Rekreační střediska a prázdninové tábory
55232-Krátkodobé ubytování v zařízených pronájmech
55238-Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55239-Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování, j. n.
55300-Restaurace
55400-Výčepy a bary
55500-Stravování závodní a jiné účelové
55510-Stravování účelové
55511-Stravování v závodních kuchyních
55512-Stravování ve školních zařízeních, menzách
55520-Dodávky hotových jídel
55521-Závodní kuchyně
55522-Stravování ve školních zařízeních, menzách
55529-Stravování účelové ostatní

OKEČ oddíl

60000-Pozemní a potrubní doprava

60100-Železniční doprava
60200-Ostatní pozemní doprava
60210-Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava
60211-Městská a příměstská pravidelná osobní doprava
60212-Dálková pravidelná autobusová doprava
60219-Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava j. n.
60220-Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
60221-Osobní taxislužba
60222-Pronájem osobních vozů s řidičem
60230-Ostatní pozemní osobní doprava nepravidelná
60231-Dálková nepravidelná autobusová doprava
60232-Pronájem autobusů a autokarů s řidičem
60240-Silniční nákladní doprava
60250-Silniční doprava nákladu
60251-Silniční doprava nákladu veřejná
60252-Silniční doprava nákladu neveřejná /závodová/
60300-Potrubní doprava
60301-Potrubní doprava ropovodem
60302-Potrubní doprava plynovodem
60309-Potrubní doprava ostatní

OKEČ oddíl

61000-Vodní doprava

61100-Námořní a pobřežní doprava
61110-Námořní doprava
61120-Pobřežní doprava
61200-Vnitrozemská vodní doprava

OKEČ oddíl

62000-Letecká a kosmická doprava

62100-Letecká doprava pravidelná
62200-Letecká doprava nepravidelná
62300-Kosmická doprava

OKEČ oddíl

63000-Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě,  činnosti cestovních kanceláří a agentur

63100-Manipulace s nákladem; skladování
63110-Manipulace s nákladem
63120-Skladování
63200-Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
63210-Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě
63220-Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě
63230-Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě
63300-Činnosti cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské činnosti
63301-Činnost cestovních kanceláří
63302-Průvodcovská činnost
63303-Činnosti cestovních agentur
63304-Činnosti turistických informačních středisek
63400-Ostatní činnosti související s dopravou

OKEČ oddíl

64000-Spoje

64100-Poštovní a kurýrní činnosti
64110-Činnosti státní pošty
64111-Poštovní podací a dodací činnosti
64112-Poštovní přepážkové činnosti
64120-Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty
64200-Telekomunikace
64201-Radiokomunikace
64209-Ostatní telekomunikace

OKEČ oddíl

65000-Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

65100-Peněžní zprostředkování
65110-Centrální bankovnictví
65120-Ostatní peněžní zprostředkování
65200-Ostatní finanční zprostředkování
65210-Finanční leasing
65220-Ostatní poskytování úvěrů
65230-Ostatní finanční zprostředkování j. n.

OKEČ oddíl

66000-Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

66010-Životní pojištění
66020-Penzijní financování
66030-Neživotní pojištění

OKEČ oddíl

67000-Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

67100-Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování
67110-Správa finančních trhů
67120-Obchodování s cennými papíry a správa fondů
67130-Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.
67200-Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

OKEČ oddíl

70000-Činnosti v oblasti nemovitostí

70100-Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu)
70110-Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem prodeje
70120-Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
70200-Pronájem vlastních nemovitostí
70300-Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
70310-Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70320-Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

OKEČ oddíl

71000-Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

71100-Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny
71200-Pronájem ostatních dopravních prostředků
71210-Pronájem ostatních pozemních dopravních zařízení
71220-Pronájem vodních dopravních prostředků
71230-Pronájem leteckých dopravních prostředků
71300-Pronájem strojů a zařízení
71310-Pronájem zemědělských strojů a zařízení
71320-Pronájem stavebních strojů a zařízení
71330-Pronájem kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů
71340-Pronájem ostatních strojů a zařízení
71400-Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

OKEČ oddíl

72000-Činnosti v oblasti výpočetní techniky

72100-Poradenství v oblasti hardwaru
72200-Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru
72210-Publikování a dodávky standardního softwaru
72220-Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru
72300-Zpracování dat
72400-Činnosti v oblasti databází
72500-Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů
72600-Jiné činnosti související s výpočetní technikou

OKEČ oddíl

73000-Výzkum a vývoj

73100-Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
73200-Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

OKEČ oddíl

74000-Ostatní podnikatelské činnosti

74100-Právní a účet.činn. a revize, daňové porad., průzkum trhu a veřej.mínění, porad.v obl.podnikání a řízení, holding.spol.
74110-Právní činnosti
74120-Účetní a auditorské činnosti a jejich revize, daňové poradenství
74130-Výzkum trhu a veřejného mínění
74140-Poradenství v oblasti podnikání a řízení
74150-Činnosti v oblasti řízení holdingových společností
74200-Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74201-Architektonické a inženýrské činnosti (včetně projektování)
74202-Geologický průzkum
74203-Zeměměřičské a kartografické činnosti
74204-Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
74300-Technické zkoušky a analýzy
74400-Reklamní činnosti
74500-Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil
74600-Pátrací a ochranné činnosti
74700-Průmyslové čištění a všeobecný úklid
74800-Různé podnikatelské činnosti j. n.
74810-Fotografické činnosti
74820-Balící činnosti
74850-Sekretářské a překladatelské činnosti
74860-Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
74870-Ostatní podnikatelské činnosti j. n.

OKEČ oddíl

75000-Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

75100-Veřejná správa a hospodářská a společenská politika
75110-Všeobecné činnosti veřejné správy
75120-Usměrňování činn. institucí poskyt. zdravotnickou péči, vzdělávání, kultur. a jiné sociál. služby kromě sociál.zabezpeč.
75130-Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu
75140-Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek
75200-Činnosti pro společnost jako celek
75210-Činnosti v oblasti zahraničních věcí
75220-Činnosti v oblasti obrany
75230-Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
75240-Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku
75250-Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce
75300-Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

OKEČ oddíl

80000-Vzdělávání

80100-Předškolní výchova a základní vzdělávání (preprimární a primární vzdělávání)
80101-Předškolní výchova
80102-Základní vzdělávání
80200-Střední (sekundární) vzdělávání
80210-Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání
80220-Střední (sekundární) odborné vzdělávání
80221-Vzdělávání na středních odborných učilištích
80222-Vzdělávání na středních odborných školách
80300-Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání
80301-Vyšší vzdělávání
80302-Vysokoškolské vzdělávání
80400-Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80410-Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol
80420-Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n.
80421-Vzdělávání v jazykových školách
80422-Vzdělávání v základních uměleckých školách
80429-Ostatní vzdělávání j. n.

OKEČ oddíl

85000-Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

85100-Činnosti související se zdravotní péčí
85110-Ústavní zdravotní péče
85120-Ambulantní zdravotní péče /kromě zubní/
85130-Zubní péče
85140-Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
85141-Ochrana veřejného zdraví
85142-Hygienický dozor
85149-Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
85200-Veterinární činnosti
85300-Sociální péče
85310-Ústavní sociální péče
85320-Ostatní sociální péče

OKEČ oddíl

90000-Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti

90010-Odvádění a čištění odpadních vod
90020-Sběr a zpracování ostatních odpadů
90030-Čištění města, sanační a podobné činnosti

OKEČ oddíl

91000-Činnosti odborových, profesních a podobných organizací, j. n.

91100-Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
91110-Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
91120-Činnosti profesních organizací
91200-Činnosti odborových svazů
91300-Činnosti ostatních členských organizací
91310-Činnosti náboženských organizací
91320-Činnosti politických stran a organizací
91330-Činnosti ostatních členských organizací j. n.
91331-Činnosti organizací mládeže
91332-Činnosti zájmových svazů, spolků, klubů
91339-Činnosti ostatních členských organizací

OKEČ oddíl

92000-Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

92100-Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů
92110-Výroba filmů a videozáznamů
92120-Distribuce filmů a videozáznamů
92130-Promítání filmů a videozáznamů
92200-Rozhlasové a televizní činnosti
92300-Umělecké a ostatní zábavní činnosti
92310-Umělecká a literární tvorba
92320-Provoz kulturních zařízení
92330-Činnost zábavných parků
92340-Ostatní zábavní činnosti j. n.
92400-Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
92500-Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
92510-Činnosti knihoven, veřejných archivů
92520-Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek
92530-Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92600-Sportovní činnosti
92610-Provoz sportovních areálů a stadionů
92620-Ostatní sportovní činnosti
92700-Ostatní rekreační činnosti
92710-Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92720-Ostatní rekreační činnosti j. n.

OKEČ oddíl

93000-Ostatní činnosti

93010-Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků
93020-Kadeřnické, kosmetické a podobné služby
93030-Pohřební a související služby
93040-Služby v oblasti tělesné hygieny
93050-Ostatní činnosti, j. n.

OKEČ oddíl

95000-Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

OKEČ oddíl

96000-Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

OKEČ oddíl

97000-Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

OKEČ oddíl

99000-Exteritoriální organizace a instituceDatabáze firem | Monitoring tisku | Adresář firem | Katalog firem | Monitoring médií | Databáze firem | Obecní úřady | Databáze firem | optimalizace PageRank.cz Toplist: Databáze firem ČR a SR na DVD